luni, 7 mai 2012

Cum amortizăm mijloacele fixe?!

Acest articol va analiza cum se amortizează mijloacele fixe: care este pragul valoric de la care o achiziție este considerată a fi un mijloc fix, cum se calculează amortizările și alte aspecte cu aplicabilitate practică.

Zilele trecute căutam să aflu mai multe despre amortizarea activelor dintr-o organizație și în afara aspectelor clasice care se găsesc pe peste tot, câteva aspecte de o importanță practică deosebită mi-a fost foarte greu să le găsesc prin căutări Google, motiv pentru care am decis să scriu acest articol ca o formă de îndrumare a celor interesați de această problematică. Pentru a fi mai ușor de parcurs, am structurat materialul sub forma întrebare-răspuns. Menționez că nu sunt specialist în contabilitate, motiv pentru care am încercat să documentez informațiile de mai jos prin apelarea la situri de specialitate și aștept cu interes completările și nuanțările specialiștilor ce ar putea ajunge în această pagină.

Ce este amortizarea?
Amortizarea este un concept contabil și fiscal ce presupune eșalonarea în timp a efortului financiar al achiziției unui mijloc fix ținând cont de durata de utilizare a acestuia. Să presupunem că o întreprindere cumpără un utilaj de 10.000 RON a cărui durată de utilizare este de 5 ani. O metodă de calcul, cea a amortizării liniare ar presupune că în fiecare an din cei 5 să considerăm o cheltuială de doar 10.000/5=2.000 RON, reușind astfel să nu afectăm prea mult rezultatul financiar al exercițiului curent (dacă mijlocul fix se folosește timp de 5 ani, e normal să nu suportăm în primul an întreaga cheltuială cu acesta, ci în cei 5 ani preconizați de funcționare).

Care este pragul minim de la care o achiziție se consideră mijloc fix și se amortizează?
Un activ se amortizează dacă valoarea acestuia depășește 1.800 lei fără TVA (cu TVA în cazul societăților neplătitoare de TVA). Detalii suplimentare: HG 105/2007

Ce se întâmplă cu achizițiile ce nu ating pragul minim pentru amortizare?
Acestea se consideră obiecte de inventar și nu se amortizează (valoarea acestora se înregistrează ca cheltuială 100% în anul de achiziție și intrare în gestiune). Detalii suplimentare.  

Ce se întâmplă dacă valoarea totală a facturii depășește pragul minim de la care se amortizează, dar obiectele luate separat nu?
Dacă obiectele luate separat nu depășesc pragul de 1.800 lei, se recomandă ca acestea să se considere obiecte de inventar și nu se amortizează (valoarea acestora se înregistrează ca cheltuială 100% în anul de achiziție și intrare în gestiune). Orice altă decizie trebuie bine întemeiată în cazul unei inspecții fiscale. Detalii suplimentare

Care sunt categoriile de active care nu se amortizează indiferent de valoarea acestora? De ce?
Principalele categorii de active care nu se amortizează indiferent de valoare sunt terenurile, lucrările de artă, fondul comercial, bunurile din domeniul public finanțate din surse bugetare etc. Acest lucru se realizează deoarece se apreciază că acestea nu își pierd valoarea în timp.

Care sunt metodele de calcul al amortizării? Ce le deosebește?
Metodele de calcul sunt cea liniară, cea degresivă și cea accelerată. Acestea se deosebesc prin valoarea anuală amortizată: în cazul amortizării liniare, valoarea amortizării este constantă în timp, în cazul celei degresive, cuantumul amortizării se reduce în timp, iar în cazul celei accelerate, până la 50% din amortizare se face în primul an, iar restul conform principiului amortizării liniare. Detalii suplimentare.

De când se înregistrează amortizarea fiscală?
Amortizarea fiscală se înregistrează odată cu ziua intrării în gestiune. Dacă un mijloc fix de 10.000 RON cu o durată de utilizare de 5 ani intră în gestiune pe 25 noiembrie 2012 și se aplică metoda amortizării liniare, vom înregistra următoarele amortizări: amortizare anuală = 2.000 RON, amortizare în noiembrie 2012: 6/366*2.000 RON = 32.79 RON (6 reprezintă numărul de zile de utilizare din noiembrie 2012, iar 366 constituie numărul de zile ale anului 2012), amortizare în decembrie 2012: 31/366*2000 = 169.4 RON (31 reprezintă numărul de zile de utilizare din decembrie 2012, iar 366 constituie numărul de zile ale anului 2012), total amortizare în 2012: 202.19 RON, total amortizare în 2013-2016: 2000 RON, total amortizare în 2017: 2000-202.19=1797.81 (restul de amortizat în completarea amortizării din 2012), mijlocul fix fiind amortizat complet la data de 24 noiembrie 2017.

Cum se poate evita amortizarea unui mijloc fix?
O modalitate legală de evitare a amortizării unui mijloc fix este o decizie a conducerii prin care mijlocul fix respectiv este trecut în conservare. Pentru reluarea amortizării este necesară o nouă decizie în acest sens. Un mijloc fix poate fi trecut în conservare dacă acesta nu este folosit în activitatea de exploatare.

Care este durata de amortizare a unui mijloc fix?
Durata de amortizare variază în funcție de categoria de produs. Detalii suplimentare.

Care este importanța economico-managerială a calcului amortizării și cum poate aceasta să influențeze organizația?
Alegerea metodei de calcul a amortizării este importantă în sens managerial întrucât o cheltuială mai ridicată cu amortizarea reduce rezultatul exercițiului (profitul). Pot exista perioade în care o organizație să fie interesată de atingerea unui nivel superior al profitului pentru obținerea de credite, atragerea de investitori, accesarea unor fonduri nerambursabile etc. . Este lesne de înțeles că un nivel mai scăzut al profitului contabil atrage după sine plata unui impozit mai redus.

comments powered by Disqus